GDPR – Information till alla kunder

Som ni säker har hört talas om så är GDPR (General Data Protection Regulation) en ny dataskyddslag som börjar gälla den 25 maj. GDPR ersätter PuL (Svenska Personuppgiftslagen).

Det är viktigt för Svetsman att ni kunder känner er trygga med hur vi hanterar era datauppgifter. Därför finns en transparens hur vi samlar in och behandlar den data som vi sparar hos oss. Svetsman behöver därför era personuppgifter för att vi ska kunna sköta era beställningar.

Detta innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Ni har rätt att beställa hem ett registerutdrag med era personuppgifter, köphistorik m.m.
Vill du veta mer om era rättigheter kan ni läsa mer här: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/


Med vänliga hälsningar
Christer Persson
VD
Svetsman i Norr AB